Tällä verkkosivustolla käytetään evästeitä takaamaan sivuston toimivuuden. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka palvelin tallentaa laitteellesi. Tiedostoon tallennetut on esim. tieto viimeksi käyttämästäsi sivustosta. Evästeet eivät vahingoita tietokonettasi, mobiililaitettasi tai tiedostojasi. Mikäli sivustolla vierailija haluaa hylätä kaikkien evästeiden käytön, useat selainohjelman mahdollistavat evästeiden poiskytkemisen. Tässä tulee huomioida se, että sivusto ei välttämättä toimi enää optimaalisesti.

***

Asianajajaoikeuden kilta kerää killan tilaisuuksiin ilmoittuneiden ja niihin osallistuneiden nimen ja sähköpostiosoitteen. Niitä käytetään vain tilaisuuden tarjoilun suunnitteluun ja  tulevista tilaisuuksista ja niiden mahdollisesta peruuntumisesta tiedottamiseen. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Rekisteröidyllä on oikeus pyynnöstään saada tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaiset tiedot häntä koskevista henkilötiedoista.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukainen oikeus pyytää korjaamaan rekisteröityä koskevat epätarkat tai virheelliset henkilötiedot tai täydentämään puutteelliset tiedot.

Mikäli henkilötietoja ei tarvita tässä tietosuojaselosteessa tarkoitettuun tarkoitukseen, tai killalla ei muutoin ole perustetta käsitellä henkilötietoja, rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua rekisteristä.

Mikäli rekisteröity katsoo, että kilta ei noudata henkilötietojen käsittelyssä siihen soveltuvaa lainsäädäntöä (ml. tietosuoja-asetus), on rekisteröidyllä oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

Yhteyshenkilön nimi: Markku Fredman

Kiltavanhin asianajaja Markku Fredman (sivuston vastaava toimittaja)

Varakiltavanhin asianajaja Petri Taivalkoski

Killan sihteeri asianajaja Eero Kärki

 

Killan muu johtoryhmä:

  • Mika Ilveskero
  • Matti Kunnas
  • Riitta Leppiniemi
  • Jukka Peltonen
  • Sami Uoti
  • Markku Ylönen

Valokuvia Asianajajaoikeuden killan aiemmista tilaisuuksista

Tälä hetkellä ei vielä ole varmiustettu seuraavaa keskustelutilaisuutta.

Asianajajaoikeuden killan aiheena 20.6.2022 oli:

Prosessien ulkopuolinen rahoitus

Prosessin ulkopuolisessa rahoituksessa on kyse järjestelystä, jossa asianajajan päämiehen prosessikustannukset, ja mahdollisesti myös tämän maksettavaksi tuomittavat vastapuolen oikeudenkäyntikulut maksaa ulkopuolinen, ammattimainen rahoittaja (ns. third party funder). Vastineeksi tappioriskistä rahoittaja saa osuuden jutun mahdollisesta voitosta.

Asianajajaoikeudellista kirjallisuutta on julkaistu lähinnä artikkelien muodossa. Suurin osa niistä on julkaistu Suomen Asianajajaliiton vuonna 1920 ilmestymisensä aloittaneessa Defensor Legis -aikakauskirjassa. Varhaiskauden kirjan muotoon saatetut kirjoitukset olivat vuonna 1924 julkaistu T.M. Kivimäen väitöskirja Asianajajan siviilioikeudellinen vastuu. Väitöstilasuus 25.4.1924 Helsingin yliopistolla.