Asianajajaoikeuden killan tarkoituksena on edistää ja ylläpitää asianajajaoikeuden harrastusta ja kehitystä Suomessa. Kilta toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia pyrkien siihen, että esitelmät voidaan julkaista Suomen Asianajajajaliiton julkaisemassa Defensor Legis -lehdessä.

Killan aiemman kiltavanhimman, asianajaja, OTT h.c. Jukka Peltosen kirjoittama laaja artikkeli Asianajajaoikeuden ja sen lähteiden historiasta on ladattavissa tästä.

 

 

Kilta on järjestänyt vuodesta 2000 alkaen keskustelutilaisuuksia asianajajaoikeudellisista aiheista.

Killan järjestämien tilaisuuksien aiheet ja ajankohdat ovat seuraavat:

Asianajajaoikeudellista kirjallisuutta on julkaistu lähinnä artikkelien muodossa. Suurin osa niistä on julkaistu Suomen Asianajajaliiton vuonna 1920 ilmestymisensä aloittaneessa Defensor Legis -aikakauskirjassa. Varhaiskauden kirjan muotoon saatetut kirjoitukset olivat vuonna 1924 julkaistu T.M. Kivimäen väitöskirja Asianajajan siviilioikeudellinen vastuu. Väitöstilasuus 25.4.1924 Helsingin yliopistolla.

Valokuvia Asianajajaoikeuden killan aiemmista tilaisuuksista

Secondmentit asianajajaoikeuden näkökulmasta

28.3.2023 klo 18

Secondment-järjestelyssä asianajaja tai asianajajan palveluksessa oleva lakimies siirtyy työskentelemään määräajaksi yhden toimeksiantajan hyväksi valtaosin toimeksiantajan tiloissa.
Järjestelystä on kyse jos
asianajaja tai lakimies on asianajotoimiston palveluksessa ja asianajotoimisto maksaa hänen palkkansa.

Illan puhujat


Mika Ilveskero: Asianajajien secondment-sääntelyn tausta
Sakari Wuolijoki: Secondment asiakkaan näkökulmasta
Casper Herler: Secondment asianajotoimiston näkökulmasta
Ilona Karppinen: Secondment secondeen näkökulmasta