Kiltavanhin asianajaja Markku Fredman (sivuston vastaava toimittaja)

Varakiltavanhin asianajaja Petri Taivalkoski

Killan sihteeri General Counsel Eero Kärki

 

Killan muu johtoryhmä:

  • Mika Ilveskero
  • Matti Kunnas
  • Riitta Leppiniemi
  • Jukka Peltonen
  • Markku Ylönen