Tällä verkkosivustolla käytetään evästeitä takaamaan sivuston toimivuuden. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka palvelin tallentaa laitteellesi. Tiedostoon tallennetut on esim. tieto viimeksi käyttämästäsi sivustosta. Evästeet eivät vahingoita tietokonettasi, mobiililaitettasi tai tiedostojasi. Mikäli sivustolla vierailija haluaa hylätä kaikkien evästeiden käytön, useat selainohjelman mahdollistavat evästeiden poiskytkemisen. Tässä tulee huomioida se, että sivusto ei välttämättä toimi enää optimaalisesti.

***

Asianajajaoikeuden kilta kerää killan tilaisuuksiin ilmoittuneiden ja niihin osallistuneiden nimen ja sähköpostiosoitteen. Kutsuvieraslistalle lisätään tilaisuuksien aiheen mukaan sähköpostiosoitteita henkilöille, joiden oletetaan olevan kiinnostunut tilaisuudesta. Tietoja käytetään vain tilaisuuden tarjoilun suunnitteluun ja  tulevista tilaisuuksista ja niiden mahdollisesta peruuntumisesta tiedottamiseen. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Rekisteröidyllä on oikeus pyynnöstään saada tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaiset tiedot häntä koskevista henkilötiedoista.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukainen oikeus pyytää korjaamaan rekisteröityä koskevat epätarkat tai virheelliset henkilötiedot tai täydentämään puutteelliset tiedot.

Mikäli henkilötietoja ei tarvita tässä tietosuojaselosteessa tarkoitettuun tarkoitukseen, tai killalla ei muutoin ole perustetta käsitellä henkilötietoja, rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua rekisteristä.

Mikäli rekisteröity katsoo, että kilta ei noudata henkilötietojen käsittelyssä siihen soveltuvaa lainsäädäntöä (ml. tietosuoja-asetus), on rekisteröidyllä oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

Yhteyshenkilön nimi: Markku Fredman